Stående applaus i kommunestyret for Liv

Heder til Liv

Under gårdagens kommunestyremøte tok de folkevalgte avskjed med kommunens mangeårige formannskapssekretær Liv Hansen som nå blir pensjonist. Hun har i imponerende 45 år vært bindeleddet mellom administrasjon og folkevalgte og fikk mange gode ord med seg inn i pensjonisttilværelsen.

Ordfører Elbjørg Larsen takket Liv for sin innsats og berømmet henne for sin stødighet og dyktighet i sitt arbeid.

- Det er trygt og godt å ha ei Liv. Hun har full oversikt og stålkontroll når det glipper hos oss politikere. På vegne av det sittende kommunestyre ønsker jeg deg lykke til i din nye tilværelse, sa ordfører Elbjørg Larsen og overrakte henne et gavekort på «utsøkt velvære» og en blomsterhilsen.

Liv Hansen fikk stående applaus fra de folkevalgte for sin innsats og holdt en fin tale der hun fortalte om sitt lange virke i Herøy kommune. Hun kunne fortelle at det den 16. juni var hele 45 år siden hun hadde sin første arbeidsdag i Herøy kommune. Gjennom sitt lange arbeidsforhold har hun forholdt seg til 14 rådmenn og fem ordførere og opplevd store omveltinger i hvordan jobben blir utført.

- Jeg har stort sett kommet godt ut av det med de fleste, selv om det i noen perioder har vært mer utfordrende.  Men det har sikkert vært gjensidig. Opp gjennom årene har arbeidslivets teknologi forandret seg. Fra skrivemaskin med 6 kopier til både manuell og elektrisk stensilmaskin. Mangfoldiggjøringen var enorm, og sortering foregikk som rundetider i kommunestyresalen. Da fikk vi «trening» i arbeidstiden, sa blant annet Hansen i sin tale.

Yngve Magnussen holdt også en fin tale til Liv på vegne av opposisjonen. Han gav uttrykk for at hun ville bli savnet og hadde vært et fyrtårn for politikerne i sitt arbeid. Vegar Dalen overrakte henne også en flott blomsterhilsen.

Ved å trykke på linken nedenfor kan dere se hele denne seansen på kommunens Kommune-TV som for første gang ble tatt i bruk. For å se hele møtet går dere inn på https://heroy-no.kommunetv.no/

Heder til Liv
Ordfører Elbjørg takket Liv Hansen for sin innsats gjennom 45 år for Herøy kommune.
Heder til Liv_Yngve og Vegar
Liv fikk også hederlig omtale og blomsterhilsen fra opposisjonsleder Yngve Magnussen.

Annonser