Språktur i fint vintervær

Språktur 31

Siste dagen i januar var det 27 turgåere som var ute i det fine vinterværet og gikk «språktur» ved Herøy skole.

Herøy frivilligsentral, Møtestedet og Herøy voksenopplæring har ved flere anledninger invitert turvante «innfødte» og innflyttede herøyfjerdinger til felles tur for å bli bedre kjent og få språktrening. Denne gangen ble turen lagt til turstien «Vennestien» bak barnetrinnet ved Herøy skole. Dette er en opparbeidet tursti som er meget populær og har kommet til som et samarbeid mellom skolens ledelse og foreldregruppa. Den erfarne speideren Roger Håland sørget for skikkelig bålkaffe ved gapahuken inne i skogen. Der ble det også delt ut twist til alle som ønsket det.

Jelena Budesa i Herøy frivilligsentral, som selv kommer fra Serbia, er opptatt av at alle som flytter til Herøy må lære seg norsk for å bli integrert og bli bedre kjent med lokalbefolkningen. Under disse turene er det derfor lagt inn en presentasjonsrunde der alle turdeltakerne sier litt om seg selv på norsk. Det var imponerende å observere at alle klarte dette fint, til tross for at enkelte bare hadde vært i kommunen i et par måneder. Smittevernregler på grunn av koronapandemien setter nok en ekstra demper for den store kontakten, men målet er at slike turer kan føre til nye bekjentskap. Under turen deltok det folk fra hele syv nasjonaliteter, og foruten Norge kom de fra Romania, Brasil, Kongo, Serbia, Syria og Makedonia.

Loddtrekking av gavekort
For første gang ble det på denne turen også trukket ut en heldig vinner av et gavekort på et av kommunens serveringssteder blant turgåerne. Det var Bente Stenbakken som stakk av med seieren og hun ble i den sammenheng oppfordret til å ta med seg en av turgåerne eller andre som trenger språktrening på en kaffekopp.

Språktur 31
Ved gapahuken i skogen fortalte alle turgåerne litt om seg selv på norsk.
Denne familien fra Kongo var nok vant med andre temperaturer før de kom til Norge.
Språktur 31
Roger Håland sørget for skikkelig bålkaffe på ekte speidervis.

Annonser