- På tirsdagens språkkafé fortsatte vi med temaet «Havet». Gjertrud hadde i forkant utfordret flere av våre nye landsmenn til å komme for å få opplæring i prekevering av fersk fisk. Det var over 20 fremmøtte som spent tok plass i kunst-  og håndverksrommet på skolen, som denne gangen var omgjort til en «fiskehall», opplyser Roar Aune til Herøyfjerdingen.

- Det ble virkelig en praktisk tilnærmelse, da vi var så heldige å få sponset en god del laks fra Marine Harvest, og i tillegg fikk vi donert en masse sei og torsk fra de ansatte ved Seløy sjøfarm.

- Dette gjorde at alle fikk prøve seg i fileteringskunsten. For noen var det absolutt første gang de hadde prøvd dette, men under kyndig veiledning fra både Ragnar Sjåvik og Rolf Jørgensen med flere, ble resultatet veldig bra. I pausen fikk vi også fortalt litt om historie om da Ragnar Sjåvik og Øystein Persen startet opp med oppdrett av laks her på Herøy, sier Aune.

Da kvelden var omme hadde gjengen prekevert flere kilo fisk, som senere vil bli servert i forbindelse med juleavslutningen av denne sesongens språkkafeer i begynnelsen av desember.