Kompetanseplan
Først ut var Britt Anne Karlsen (AP) som ønsket å vite status for kompetanseplan, i og med at kommunen har mange eldre arbeidstakere som snart går ut av arbeidslivet. Rådmann Geir Berglund sa at arbeidet var i gang og at de hadde som mål å snart ferdigstille tre delplaner.

Fergerot
Yngve Magnussen (H) stilte spørsmål ved at det ofte ble tatt ut ferger på Herøysambandet av ulike grunner. Under krabbefestivalen ble til og med den ene ferga omdisponert til å sette krabbeteiner. Han pekte også på at det flere ganger ble satt inn hurtigbåt for ferge i sambandet, noe som selvsagt er helt uholdbart da disse ikke tar med biler. Magnussen orienterte samtidig om at Marine Harvest holder på med planer for økt produksjon av laks med 50 prosent i 2020 til 90 000 tonn.

Ordfører Arnt Frode Jensen svarte at han tidligere år har blitt spurt om det var greit å ta ut ei av fergene under krabbefestivalen i Sandnessjøen. Dette hadde han hver gang svart nei til, men denne gangen hadde han ikke en gang blitt spurt. Jensen orienterte kommunestyret om at formannskapet onsdag 10. oktober ville ha møte med samferdselsråd Svein Eggesvik i Mosjøen. Da ville de ta opp denne saken, i tillegg til andre saker i forbindelse med de varslede endringer i samferdselsløsningene. Ordfører orienterte også om at formannskapet i forbindelse med behandling av tertialrapport per 31.08.18 ville foreslå å bevilge kr. 300.000.- til utredning av konsekvensene for nytt ferge- og hurtigbåtkart Nordland. Dette ble for øvrig enstemmig vedtatt senere i møtet.

Brannberedskap i Brasøy/Husvær
Oddrun Dahlheim (V) ville nok en gang vite når brannberedskapen i Husvær/Brasøy kom i orden. Dette har vært oppe på utallige spørrehalvtimer og hun hadde ikke tenkt å gi seg før dette kom i orden.

- Dette har vært et ønske hos oss siden 1992 og nå lurer jeg på når alt kommer på plass og om alle avtaler er gjort, sa Dahlheim

Rådmann Berglund kunne informere om at det meste nå var på plass, men at de hadde en del utfordringer med mannskap.

- Driftssjef har fått beskjed om å ta seg en tur utover og se på saken. Garasje og utstyr skal være på plass, men vi mangler godkjente brannmannskaper i sør-øyene. Vi trenger å rekruttere flere frivillige til brannvesenet og da håper jeg at vi kan løse dette ved å rekruttere to av dem fra Brasøy/Husvær, sa Berglund.

Lysregulering av Øksningsbrua
Elbjørg Larsen (AP) hadde fått flere henvendelser fra folk som mente at Kalvøyrevet bru (Øksningsbrua) burde vært lysregulert. Hun lurte derfor på om kommunen kunne gjøre noe for å få dette gjort av Vegvesenet.

Rådmannen svarte at han også hadde hatt negative erfaringer med å møte store biler på den smale brua og derfor skjønte godt hva saken dreide seg om. Han hadde tatt opp saken med Statens Vegvesen og de hevdet at dette var noe de vurderte selv. Det var imidlertid mulig for kommunen å rette en søknad og det skulle bli gjort.

Manglende planverk
Vegar Dalen (uavhengig) etterlyste kommunens arbeid med revidering av planverk. Han pekte på at dette også var oppe i siste kommunestyremøte og at det da ble sagt at arbeidet skulle settes i gang. 

Rådmann Berglund medgikk at arbeidet med planene ikke var godt nok innarbeidet og at det ble vanskelig å få dette ferdigstilt i inneværende valgperiode.

- På grunn av at vi må prioritere arbeid med budsjett og økonomiplan fram mot jul kan arbeidet med planstrategi først settes i gang i løpet av vårhalvåret, sa Berglund.

Brøyteberedskap
Arnt Erling Paulsen (AP) ville vite om kommunen hadde på plass alle avtaler i forbindelse med brøting av kommunale veier.

Berglund svarte at det var inngått avtaler om brøyting på alle steder unntatt Sør-Herøy, men at dette ble jobbet med. Han informerte samtidig om at på grunn av at kommunen manglet egnet brøyteutstyr var det vanskelig å få gjort dette med egne mannskaper. Ble det for dyrt å leie inn denne tjenesten mente han imidlertid at det kunne bli aktuelt å ruste kommunen til å ta dette selv. Dette ville han i så fall komme tilbake til.

Bestillingsdrosje
Øyvind Kvale (SV) var bekymret for at fylket gradvis legger ned skysstilbud. Han ville derfor vite om kommunen vurderte å innføre kommunal bestillingsdrosje.

Ordfører besvarte spørsmålet og henviste til det kommende møtet med fylkesråden for samferdsel. Han mente det var viktig at kommunen gikk noen runder med fylket før de eventuelt vurderte å sette inn kommunale tiltak.