Spørreundersøkelse for ungdom i Herøy

Barne- og ungdomsrådet 2019-2023

Barne- og ungdomsrådet i Herøy har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hva ungdom mener om de ulike tilbudene som finnes til ungdom i kommunen.

Barne- og ungdomsrådet i Herøy lurer på hva ungdommene mener om de ulike tilbudene for ungdom i kommunen. Slik kan vi finne ut hva vi kan gjøre for at du som ungdom skal trives på Herøy.

Vi har laget en undersøkelse som vi håper at vi kan få alle ungdommer til å besvare. Undersøkelsen er for dere som går i 7. klassen, ungdomsskolen og i videregående.

Trykk her for å delta.

Hilsen Barne-  og ungdomsrådet
Tora Olsen Skagen – Leder

Foto:
Barne- og ungdomsrådet i Herøy sammen med ordfører Elbjørg Larsen. Leder Tora Olsen Skagen er helt til venstre.

Annonser