Spørre-(halv)time i kommunestyret

kommunestyret_kirsti_karlsen
Sju politikere benyttet sjansen under den obligatoriske spørrehalvtimen da kommunestyret i Herøy startet tirsdag morgen.
Først ut var Kirsti Karlsen fra Senterpartiet.
Etter at ordfører Arnt Frode Jensen hadde ønsket velkommen til årets siste møte i Herøy kommunestyre (se video nederst) sto den etter hvert obligatoriske spørrehalvtimen på dagsorden.
 
Første spørsmål:
Først ut var Kirsti Karlsen (Sp) som stilte spørsmål til rådmann Roy Skogsholm etter at hun hadde lest på Herøyfjerdingens nettside at Kjell Inge Jakobsen har ønsket å kjøpe grunnen som ballbingen på Seløy står på.
 
- Jeg syns dette er rart ettersom det i forrige kommunestyremøte ble sagt at salget var i orden og dette brevet fra kjøperen ikke ble nevnt.
 
Dette saka har en slik karakter at jeg syns vi bør se på den, uttalte Kirsti Karlsen.
 
Rådmann Roy Skogsholm svarte at han ikke kjente til dette brevet fra Jakobsen på det tidspunktet det siktes til.
 
- På grunn av stort arbeidspress ligger jeg til stadighet en uke på etterskudd i forhold til brevbunken, svarte Skogsholm.
 
Samhandlingsreformen
Istvan Heiszter (partipolitisk uavhengig) stilte ordføreren spørsmål om Herøy kommune har plass til alle som skal ha plass på institusjon innen 2015. Er vi forberedt, spurte han.
 
- Vi er nødt til å søke interkommunalt samarbeid for å klare dette, og dette er vi i gang med. Når vi kommer til 2015 skal tilbudet samsvare med samhandlingsreformens krav, svarte ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Sykefravær
Britt Anne Karlsen (Ap) ville vite hva som er årsaken til at Herøy kommune har et så stort langtidssykefravær som 11 prosent.
 
- Hvor stort er sykefraværet i dag, spurte Karlsen.
 
- Jeg har ikke oversikten i hodet, men kan ha det til neste møte. Men Herøy kommune har veldig lavt korttids sykefravær. Det er på under en prosent.
 
Vi vil se på dette med sykefravær i forbindelse med medarbeider-samtalene, svarte Kommunalleder 1 Siv Nilsen på vegne av rådmannen.
 
Narkotika
Kenneth Johansen (Frp) mente at Herøy og Dønna er inne i en veldig negativ utvikling når det gjelder bruk av narkotika.
 
- Hvordan er stillingen i politirådet når det gjelder dette arbeidet, spurte han ordføreren om.
 
Høstmøtet i politirådet ble utsatt fordi lensmannen var syk. Men vi har jevnlige møter i politirådet, svarte ordføreren og la til at det er ordføreren i Dønna som er leder i politirådet.
 
Bukkholmen – igjen.
Vegar Dalen (Frp) tok en reprise da han igjen stilte spørsmål om stillingen for Bukkholmen fiskerihavn.
 
- Det burde ikke være behov for å stille dette spørsmålet. Jeg hadde møte med administrasjonen rett etter siste møte og reguleringsplanen for Bukkholmen er ferdig behandlet i Plan og Teknisk Hovedutvalg, svarte ordfører Jensen.
 
Veilys
Varaordfører Elbjørg Larsen (Ap) lurte på hvordan arbeidet med veilys går siden forrige kommunestyremøte.
 
Plan- og Utbyggingssjef Roy Nilssen svarte:
- Etter at vi fikk bevilgingen på 75.000 kroner sist engasjerte vi straks elektriker Jan Harry Edvardsen og nå er 65.000 brukt. Vi har nå fått beskjed om at han er nødt til å prioritere annet arbeide.
 
Men det arbeidet som er gjort er tatt etter prinsippet om ”mest mulig lys for pengene”. Det er gjort utbedringer i alle kretser, unntatt Sandvær.
 
Men ikke ALT er blitt utført i alle kretser, svarte Nilsen på vegne av rådmannen.
 
Næringsparken og vei
Bjørn Lund (Sp) lurte på hvordan arbeidet med Hestøya Næringspark og vei går.
 
Rådmann Skogsholm svarte at det fortsatt pågår forhandlinger med grunneier.
 
- Vi legger om veien og vi skal gjøre havna dypere. Vi tar dette steg for steg. Adkomst til Seløy Undervannservice AS er klar i morgen og da skal vi ha møte med de som er berørte av arbeidet, svarte rådmann Roy Skogsholm.
 
Med det var ”Spørre-(halv)timen” over.
 
kommunestyret_kirsti_karlsen
Kirsti Karlsen innledet Spørre-timen i kommunestyret.
kommunestyret_istvan
Istvan Heiszter stilte ordføreren spørsmål om Herøy kommune har plass til alle som skal ha plass på institusjon innen 2015.
kommunestyret_afj_paa_talerstolen
- Når vi kommer til 2015 skal tilbudet samsvare med samhandlingsreformens krav, svarte ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser