Spesialutgave Herøy - Dønna

1_magasinet_forsiden
Om få dager vil Herøyfjerdingens abonnenter og samtlige husstander i Dønna kommune få magasinutgaven i postkassen. Dette er et historisk fellesnummer som i sin helhet tar opp ulike former for samarbeid mellom Dønna og Herøy, samtidig som vi ser på utfordringene framover.
I 1999 ble brua mellom Herøy og Dønna åpnet, men allerede før den tid var de første bedriftene i våre to kommuner begynt å samarbeide.
 
I dag samarbeider Herøy og Dønna kommuner på en rekke områder, på noen områder også med flere kommuner.
 
Og planene er klare for flere samarbeidsområder.
 
Men mye mer omfattende er samarbeidet som foregår innen næringsliv, idrett og kultur. Men det store spørsmålet er: Hvordan er framtida for kommunene?
 
Herøyfjerdingens magasinutgave tar denne gangen for seg alt dette. Museumsbestyrer Børge Evensen ser bakover i historien på hvordan Dønna og Herøy har samhandlet i tidligere tider.
 
Sammen med blant andre rådmenn og ordførere ser vi på utfordringene framover.
 
Det gjelder ikke minst samferdsel hvor vi kommer inn på både ferjeforbindelser, veier og fastlandsforbindelsen.
 
Gjesteskribent denne gangen er ordfører i Leirfjord Ivan Haugland i spalten "Dønna og Herøy - sett utenfra".
 
Bli kjente 
Vi har også utfordret næringslivsledere i begge kommuner til å gi oss sine meninger om temaet. For å nevne noe.
 
Tanken bak denne spesielutgaven er at innbyggerne i de to kommuene skal bli bedre kjente med hverandres meninger og holdinger til viktige spørsmål for kommunene.
 
Samtidig er det også viktig å ha i bakhodet de historiske, økonomiske og kulturelle forutsetningene for samarbeidet mellom Dønna og Herøy.
 
Si din mening på facebook
Når dønnaværinger og herøyfjerdinger har lest seg opp på magasinutgaven, kan dere gå inn på Herøyfjerdingens facebook-side og si deres mening i diskusjonsforumet.
 
Der ligger følgende spørsmål og venter på deg:
 
- Hvordan ser du på at Dønna og Herøy samarbeider tettere på ulike områder og da tenker vi ikke bare kommunalt?
 
- Bør kommunene samarbeide mer og bedre? På hvilke områder da?
 
- Hvordan ser du framtida til de to kommunene?
 
Alle i Dønna 
Dønna formannskap har vedtatt å kjøpe opp et eksemplar av magasinutgaven til hver eneste hustand i kommunen.
 
Mandag ble derfor Herøyfjerdingen sendt ut også til alle i Dønna.
 
Dønnas innbyggere er selvsagt invitert inn på Herøyfjerdingens facebook-side for å si sin mening.
1_magasinet_forsiden
Spesialutgave er på vei.

Annonser