Etter en felles åpning i aulaen med velkomst, sang og apell rundt hjelmbruk, gikk klassene til sine respektive klasserom.

Førsteklassen ved Herøy skole består i år av 11 gutter og 9 jenter og første dagen ble mye brukt til å bli bedre kjent med hverandre. Det var nok også trygt og godt for de fleste at mamma eller pappa var med i starten.

Kontaktlærere for 1. klasse er Astrid Reinertsen og Gunn Lise B. Hansen og de gleder seg til å komme i gang med det nye skoleåret.

- Vi skal gjøre vårt beste for at ungene skal trives og bli glad i skolen sin i tillegg til at de selvsagt også skal lære seg mye nytt. I starten må vi nok bruke litt tid på å komme inn i faste rutiner og bli skikkelig kjent med hverandre, sier Astrid Reinertsen til Herøyfjerdingen.

Økende elevtall
Barnetallet på Herøy skole stiger gradvis og rektor Lars Olav Mogård Larsen forteller at det for tiden er 183 elever ved Herøy skole. Av disse er det 20 med utenlandsk bakgrunn og 20 elever i voksenopplæringen.

- Jeg vet også at det kommer flere til skolen og det er selvsagt positivt, sier Larsen.

Herøyfjerdingen ønsker alle elever og lærere lykke til med det nye skoleåret.

Alle bilder: Oddbjørn Lorvik