Prøveprosjektet startet 8. januar og skal pågå i seks uker. Prøvegruppa besår av 10 personer der halvparten er arbeidsinnvandrere mens den andre halvparten består av flyktninger. Målet er å lære gruppa norsk gjennom metoden Suggestopedi. Dette er en metode som bygger på kreativitet i en helhetlig sammenheng og som skal øke menneskers læringspotensial. Den er utviklet av den kjente hjerneforskeren og psykiateren Georgi Lozanov.

Herøyfjerdingen var for kort tid innom voksenopplæringen og fikk presentert metoden av lærer Ann-Kristin Johansen. Hun er den som har ansvaret for prøvegruppa, men målet er at alle på voksenopplæringa skal ta i bruk metoden på sikt.

- Det har gått veldig bra, men det har vært krevende å ha ei gruppe som er så forskjellig. Mens noen av deltakerne er godt utdannet og behersker godt engelsk har vi andre som er analfabeter som ikke har gått på skole. Det er derfor viktig at jeg lager tilpassede oppgaver slik at alle skal få et best mulig opplegg, sier Johansen.

www.suggestopedi.no står det at metoden benytter musikk, fantasi, humor, rollespill, sanger, spill, dialoger, plakater med grammatiske elementer for å lære: «Entusiasme er innlæringens mor».

- Vi bruker mye bilder (konkreter) og dramatisering under innlæringen. Klassisk musikk er også et viktig hjelpemiddel. Alle som jobber fast i voksenopplæringen har tatt kurs i Suggestopedi og tanken er at alle på sikt skal ta i bruk denne metoden.

- Randi Opland fungerer som veileder i dette prøveprosjektet. Hun jobber til daglig som lærer ved Herøy skole og har skolert seg i denne metoden, sier Ann-Kristin Johansen.

Lozanov-metoden har ulike navn. Lozanov selv kaller metoden Suggestopedia, men den har ingenting med suggesjon å gjøre. Det handler mer om forventninger eller å tilby noe.

Metoden ble anbefalt av UNESCO så tidlig som i 1978, særlig i forhold til:
- innvandrere, for å gjøre integreringsprosessen lettere
- fremmedspråkundervisning i skolen
- personer med dysleksi
- analfabeter