Spennende møte i næringsforeningen

5_naeringsforening
Tirsdag 21. desember klokken 11 er det lunsjmøte i Herøy Næringsforening på Herøy Brygge. Næringssjef i Alstahaug kommune Stig Gøran Olsen kommer for å orientere om Sandnessjøen Lufthavn, forlengelse og muligheter og ordfører Arnt Frode Jensen skal orientere om anbud på ferje og hurtigbåt.
Også daglig leder i HALD IKS  Tor Henning Jørgensen stiller på møtet.

Leder i Herøy næringsforening, Roger Hansen, forteller til Herøyfjerdingen at det registreres at en nærflyplass er viktig for næringslivet i Herøy.

Flyplass - Til dette møte har vi også fått med oss næringssjef i Alstahaug kommune Stig Gøran Olsen, som vil orientere om Sandnessjøen flyplass, forlengelse og muligheter.

Derfor er dette temaet interessant og viktig å engasjere seg i, sier Roger Hansen.

Han legger til at han satser på at møtet også skal kunne gi informasjon om følgende andre temaer:

- Kommunalt næringsarbeide inkludert HALD IKS. Hva skjer nå konkret og hvordan er  muligheten for at HALD IKS kan ha kontordag i Herøy ?

Til dette teamet har lederen i næringsforeningen fått ordfører Arnt Frode Jensen og Tor Henning Jørgensen til å orientere.

- Siste nytt innenfor anbudsprosessene på ferje og hurtigbåt. Ordfører Arnt Frode Jensen orienterer.

- Informasjon om yrkesmessa ved Lars Olav Mogård Larsen.

- Informasjon om kommuneplanens arealdel, og næringsforeningens prosess ved Frode Nilsen.

- Eventuelt

Juletallerken Hansen sier videre at siden dette er årets siste møte blir også menyen påvirket av det.

- Vi gjør litt stas på oss selv, og det serveres juletallerken med dessert.

Av hensyn til bestilling av mat, håper jeg på en tilbakemelding på hvem som kommer senest mandag 20. desember kl. 12.00, avslutter leder i Herøy næringsforening Roger Hansen.
5_naeringsforening
Leder i Herøy næringsforening Roger Hansen (til venstre) i håper på godt oppmøte på foreningens siste møte i år. Til høyre Steinar Furu.

Annonser