Formannskapet oppnevnte 5. februar en arrangementskomite som består av Elbjørg Larsen (leder), Britt Anne Karlsen og Yngve Magnussen. Komiteen har hatt to møter og kommet fram til et spennende program for hvordan stemmerettsjubileet skal markeres i Herøy.

Står alltid en kvinne bak
Gjennom de arrangementene som skal avvikles ønsker komiteen både å få fram kvinners historie og forholdene i dag. - Vi ønsker at kvinnene skal engasjere seg mer både politisk og på andre plan. I mange sammenhenger blir kvinnene fremdeles glemt, sier leder Elbjørg Larsen. Det blir ikke arrangement 8. mars, men fredag 15. mars skal Dagrun Grønbech holde et foredrag på Brygga som har fått tittelen "Kvinner som gikk foran" Her blir det musikalske innslag med Odd Gjengaar.

Humørbonden Geir Styve kommer
- Den 20. april har vi engasjert "humørbonden" Geir Styve der han gjennom humor skal gi oss et skikkelig løft.

Humørbonden® er opptatt av å kverke bygdedyret, fordi det tar motet fra folk. Han vil heller gi folk selvtillit og oppmuntre folk, sier Elbjørg. Selv om dette arrangementet først og fremst er rettet mot kvinner er det også mulig for menn å delta.

Foredrag under Herøydagan
Det planlegges også et eget foredrag under Herøydagan der det skal settes fokus på kvinners plass i Herøy kommunes historieverk "Øyfolket", men dette er ikke helt avklart enda.

Konsert på Åkvikfjellet
- Vi ønsker også å samarbeide "HOT-gruppen" i Dønna om en tur på Åkvikfjellet med innlagt akustisk konsert. Det planlegges å få med musikere fra både Herøy og Dønna til konserten, men dette vil vi komme tilbake til, avslutter en engasjert leder for komiteen. Her kan dere lese mer om stemmerettsjubiléet