Spår litt nedgang i folketallet

5_nye_innvandrere
Statistisk sentralsbyrå (SSB) la i dag fram tall for en beregnet folkemengde per 1. januar 2011. For Herøy har SSB beregnet en nedgang på sju innbyggere fra 1. oktober, slik at vi på årsbasis vil ha økt folketallet med 33. På landsbasis er det rekordøkning i folketallet på grunn av innvandring.

Og det kan vise seg å være en beregning som kan treffe bra, når vi vet at permitteringene ved Marine Harvest har gjort at noen har vært nødt til å forlate Herøy til fordel for jobb annet sted.

Men istedet for å fokusere kun på en nedgang siden 1. oktober kan det være bra å huske at vi, hvis SSB får rett, vil ha økt folketallet med hele 33 i løpet av 2010.

Sannsynlig økning igjen Og det er all grunn til å tro på en ny oppgang til våren når vår største bedrift kjører for fullt igjen.

1. oktober hadde innbyggertallet økt med en fra 1657.

Hvis det skulle vise seg å være riktig at vi per 1. januar 2011 vil ha 1651 innbyggere har likevel folketallet i Herøy økt med 33 inneværende år.

Dønna opp 15 For Dønnas del tyder beregningene fra SSB at folketallet ved årsskiftet vil være 1446, mot 1431 ved årsskiftet. En økning på 15 i løpet av året.

De samme beregningene forteller også at Alstahaug ved årsskiftet vil ha 7.296 innbyggere som i så fall vil være en økning på 100 stykker siden forrige årsskifte.

Også Leirfjord vil i følge beregningene kunne notere seg for en økning i løpet av året, fra 2.140 til 2.158.

Rekordøkning i landet På landsbasis vil folketallet i Norge øke med 65.000 personer hvis SSB får rett, og dette vil å så fall være den høyeste befolkningsveksten som noen gang er registrert.

Og vil være 2.700 mer enn det forrige toppåret i 2008 og 2.900 høyere enn 2009.

Økt innvandring  Og årsaken til den store økningen er klar: Økt innvanding. Bare en tredjedel av folketilveksten vil komme av fødselsoverskudd.

Til sammenlinkning utgjorde fødselsoverskuddet på midten av 1990-tallet rundt 70 prosent.

Klikk HER hvis du vil vite mer. (SSB)
5_nye_innvandrere
Flyktningkonsulent Patrick Monaghan i samtale med to av de sist ankomne flyktningene til Herøy.

Annonser