Sommerjobb i Herøy kommune

rake201
Ved Plan- og Utviklingsetaten er det ledig sommerjobb i to måneder med gressklipping, maling og annet. Søknadsfristen er 6. juni.
HERØY KOMMUNE – SOMMERJOBB 2008.

Ved plan- og utviklingsetaten skal det engasjeres en person i om lag  to måneder.

Arbeidet består blant annet av gressklipping, maling og annet forefallende arbeid.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, ha bilsertifikat og disponere bil m/hengerfeste.

Tiltredelse tidligst 16. juni.

Skriftlig søknad sendes til Herøy kommune, 8850 Herøy, innen 06. juni.

Nærmere opplysninger fås på tlf. 75068105.

                  
Plan- og utviklingsetaten
rake201

Annonser