Kommunestyret i Herøy har også for 2016 bevilget midler til kommunal sommerjobb for ungdom. Ungdom som fyller 15 år i år og til og med 20 år er derfor velkommen til å søke.

Aktuelle arbeidsområder kan være:

  • Vedlikehold/teknisk
  • Barnehage
  • Omsorgssenteret

De som skal jobbe på vedlikehold/teknisk bør ha sertifikat og disponere egen bil.

Tilbudet gjelder i uke 25- 33.

Oppgi i søknden hvilket tidsrom du ønsker å jobbe.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.
Søknad sendes på epost til post@heroy-no.kommune.no innen 30. april 2016.