Sommerjobb for ungdom 2021

Sommerjobb

Ungdom som er bosatt i Herøy og er mellom 15 og 20 år er velkommen til å søke sommerjobb i kommunen innen 25. mai 2021.

 

Kommunestyret i Herøy har også i år bevilget midler til kommunal sommerjobb for ungdom, men i år vil tilbudet bli noe redusert grunnet smittevernrestriksjoner i samfunnet.

Aktuelle arbeidsområder vil være:

  • Pleie og omsorg
  • Barnehage
  • Bibliotek
  • SFO

Tilbudet gjelder i uke 26-32.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Send en søknad til kommunen med informasjon om deg selv, hvilken erfaring du har og hvorfor du ønsker sommerjobb.

I tillegg må du oppgi hvor du ønsker å jobbe og hvilke tidsrom du kan jobbe. Det er også en fordel om du kan jobbe i 3 uker.

Søknad sendes på e-post til post@heroy-no.kommune.no innen 25. mai 2021.

Annonser