Herøy kommune kan i sommer tilby ungdom bosatt i Herøy en mulighet for sommer jobb.

Med forbehold om at kommunestyret bevilger penger til tiltaket vil det bli igangsatt fra uke 27- 33. Ungdom i alderen 15-20 år oppmuntres til å søke.
Søkerne bes oppgi hvilket tidsrom de kan jobbe, og prioriter innen hvilke arbeidsområde de ønsker å jobbe.

Tiltaket er begrenset til 12 deltakere med to ukers arbeid og 4 timer pr. dag.

Mulige arbeidsområder for sommerjobb:

  • Omsorgstjenesten
  • Utetjenesten/vedlikehold
  • Barnehagen

For spørsmål vennligst ta kontakt med servicekontoret 75068000 eller kommunalleder I Siv Nilsen 48201382.

Søknaden sendes til post@heroy-no.kommune.no innen 26.juni 2013 og merkes med sommerjobb ungdom.