Prest Birger Bentzen fra Onøy er sommervikar i Herøy. Søndag 3. august gikk turen til Skibbåtsvær der ”Skibbåtsværs Venner” arrangerte Skjærgårdsdager. Overraskelsen var at her også skulle foregå en vielse av et brudepar som hadde tatt turen fra Søvik. Presten fokuserte derfor sin preken rundt begrepet kjærlighet, med ord om at størst av alt er kjærligheten og at dersom en ikke har kjærlighet, så hjelper det lite. Prekenen ble understreket av blant annet salmen ”Kjærlighet fra Gud”. I tillegg sang Øyvind Ottesen stemningsfullt og vakkert for brudeparet og de frammøtte. Kollekten gikk til vedlikehold av Skibbåtsvær fiskarheim og etter prekenen var det kirkekaffe.

Foredrag
Før prekenen holdt Jon Ove Ottesen et interessant foredrag om engelskmannen og misjonæren Joseph John Armistead som kom til Norge i 1901 hvor han i flere år arbeidet og bodde i Nord-Trøndelag. Etter å ha besøkt Skibbåtsvær ønsket denne misjonæren å bygge en fiskerheim på dette stedet. Denne sto ferdig i 1913 og ble innviet i 1914. Dette ”allhuset” hvor det også har vært skole, er det siste bygget her til lands etter misjonæren J. J. Armistead. Dette spesielle huset er en viktig kulturskatt som vitner om en tid med rikt fiske langs vår værharde kyst. ”Skibbåtsværs Venner” arbeider for å ta vare på Fiskarheimen for ettertiden.

Begivenhetsrik helg
Skjærgårdstreffet ble en begivenhetsrik helg, fulgt av en vakker søndag med blått og blankstille hav på alle kanter. Vi får håpe at ”Skibbåtsværs Venner” gjentar skjærgårdstreff også til neste sommer.

Tekst og bilder: Dagrunn Grønbech