Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøring:

 

Søndag 9. juni, Herøy kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved organistvikar Oddvar Lisø og Annette Stenseng
  • Salmesang
  • Ettertanke
  • Felleskap
  • Ofring til egen menighet