Rådmann Torstein Grønbech sier til HERØYFJERDINGEN at alle forutsetninger som er lagt for en slik flytting nå er oppfylt og godkjent av kommunen.

30. august gjorde formannskapet vedtak om å godta denne flyttingen etter lengre tids drakamp med Helgelandssykehuset.

"Herøygutten" ble kjøpt inn til kommunen i 1985 og har hatt base på Herøyholmen ved "Brygga".

Herøy kommune satte en rekke forutsetninger for en slik godkjennelse. Blant annet:

* "Herøygutten" skal primært betjene Herøy og Dønna.

* Når "Herøygutten" er utenfor vårt område, skal "Tjøttagutten" - stasjonert på Tjøtta - være i beredskap på Dønna/Herøy-området.

* Helgelandssykehuset skal årlig dekke Herøy kommunes utgifter til forlenget gangtid ved skyss av helsepersonell på kroner 300.000 kroner.