Alle nye søkere og de som eventuelt ønsker å si opp sin plass gjør dette med å gå inn på skjema for kulturskolen på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her

 

De som allerede har plass og fortsatt ønsker plass i kulturskolen trenger ikke å søke på nytt.