Søker reiselivsmedarbeider og turistvert

2_HALD_IKS

HALD IKS søker etter reiselivsmedarbeider i 100 prosent stilling fra 7. februar 2011. Dette er et vikariat. Samtidig søker HALD IKS etter turistvert/havnevert i Sandnessjøen for sommeren. Begge stillingene har søknadsfrist 20. desember.

HALD IKS annonserer på denne måten:

Reiselivsmedarbeider;  100 % stilling i ett års vikariat fra 7. februar 2011
Vikariatet vil bestå av følgende arbeidsoppgaver: - Daglige oppgaver ved turistinformasjon - Tilrettelegge årets sesong i samarbeid med daglig leder, styre og medlemsbedrifter - Utarbeide markedsføringsmateriell - Diverse prosjektarbeid

Vi søker etter en person som:
- Er serviceinnstilt, utadvendt og liker å jobbe med mennesker - Behersker norsk, engelsk og tysk både muntlig og skriftlig - Har relevant praksis og/eller utdanning - Kan jobbe selvstendig - Synes det er greit å jobbe utenom ordinær arbeidstid og i helgene når jobben krever det.

Ansettelsen er i HALD IKS, og arbeidet vil være i forholdt til oppgaver og prosjekt som ligger under selskapet.

HALD IKS kan tilby deg en sentral plass i utviklingen av denne spennende næringen på Helgeland.

 

Søknadsfrist: 20. desember 2010

 

For nærmere informasjon, kontakt reiselivssjef i Helgelandskysten Reiseliv: Sigrid Haarberg, tlf. 470 53 716.

 

Søknad sendes:

HALD IKS, PB 414, 8801 Sandnessjøen

Turistnæringen er et spennende satsningsområde på Helgeland.

Nærings- og utviklingsselskapet HALD IKS og Helgelandskysten Reiseliv arbeider med utviklingen av reiselivnæringen på Helgelandskysten i samarbeid med kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

 

Foreningen Helgelandskysten Reiseliv har som formål å markedsføre medlemsbedriftene og området.

 

I tillegg gjennomføres andre tiltak som bidrar til økt aktivitet innen reiseliv i regionen.

------------------------------------------------------------ Turistvert/havnevert, i perioden 20. juni – 8. august 2011 De siste to årene har HALD IKS i tillegg til å drifte turistkontoret i Sandnessjøen også hatt ansvaret for havnevert i gjestehavnen i Sandnessjøen. Dette vil videreføres for sommeren 2011. Vikariatet vil bestå av følgende arbeidsoppgaver: - Informasjon over skranke ved turistinformasjon - Havnevert i gjestehavna, innbefatter et godt mottak av båtgjestene til byen - Formidle reisemålet Helgeland, og da spesielt HALD-kommunene på best mulig slik at de tilreisende ønsker å tilbringe mer tid her - Distribuere markedsmateriell Vi søker etter en person som: - Er serviceinnstilt, utadvendt og liker å jobbe med mennesker - Behersker norsk, engelsk og tysk både muntlig og skriftlig - Har relevant praksis og/eller utdanning - Kan jobbe selvstendig - Synes det er greit å jobbe utenom ordinær arbeidstid og i helgene når jobben krever det

 

Søknadsfrist; 20. desember 2010

 

For nærmere informasjon, kontakt reiselivssjef i Helgelandskysten Reiseliv: Sigrid Haarberg, tlf. 470 53 716.

 

Søknad sendes:

HALD IKS, PB 414, 8801 Sandnessjøen.

 

------------------------------------------------

Nærings- og utviklingsselskapet HALD IKS og Helgelandskysten Reiseliv arbeider med utviklingen av reiselivnæringen på Helgelandskysten i samarbeid med kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

 

2_HALD_IKS
HALD IKS søker etter reiselivsmedarbeider og turistvert.

Annonser