Søker nye leietakere

heroeysenteret
Herøysenteret søker for tiden etter nye leietakere til 200 kvadratmeter i bygget som blir ledig fra slutten av måneden. Da flytter De Leggerini Design ut.
Eierne av eiendomsselskapet Herøysenteret er Elektro og Kjøleteknikk og Herøy Sport og Fritid. Gjennom annonser i lokalpressen søker Herøysenteret for tiden etter nye leietakere.

Til Herøyfjerdingen sier Jan Harry Edvardsen i Elektro og Kjøleteknikk at eierne håper at det skal være mulig å få inn nye leietakere som kan tilføye Herøysenteret det lille ekstra.

- Senteret har i dag tre butikker (Herøy Blomster leier areal) og vi håper å få inn noen som vil drive med en ting som ikke kommer i konkurranse med det vi allerede har i Herøy, sier Edvardsen.

- Det trenger slett ikke være en butikk som kommer inn, men noen som ser mulighetene.

Vi tre butikkene som nå er samlet under ett tak har alle opplevd økt omsetning etter at vi slo oss sammen, sier Jan Harry Edvardsen.

Han ser for seg at lokalene vil passe til alle typer næringer. Også som kontorlokaler. Edvardsen mener eierne vil bli nødt til å gjøre noe arbeid med de 200 kvadratene som blir ledige, før de kan overtas av nye leietakere.

- Det står blant annet et fyrrom der i dag, og det regner vi med må bort. Vi skal også lage inngang til disse lokalene på samme side som Herøy Sport og Fritid, avslutter Jan Harry Edvardsen.
heroeysenteret
Lokalene helt til venstre blir ledige fra slutten av måneden, men får inngang fra nordsiden.

Annonser