Møtestedet Frivilligsentral og biblioteket har to samarbeidsprosjekter. Det ene er leseombud på sykehjemmet og det andre er leksehjelp for ungdom med hovedvekt på matematikk.

Leseombudene veksler på å lese høyt for beboerne på sykehjemmet, det vil si at hvert ombud leser ca. en gang per måned.

Leksehjelpen vil foregå en gang i uken i bibliotekets nye lokaler på Herøy skole, med oppstart på nyåret.

Vil du hjelpe?
Ta kontakt med Jelena Budesa på Møtestedet Frivilligsentral tlf. 96 04 47 74 (post@heroy.frivilligsentral.no) eller Helene Huseby på Herøy bibliotek tlf. 75 05 82 94 (biblioteket@heroy-no.kommune.no).

- Du kan også kontakte oss gjennom våre Facebook-sider, sier Jelena Budesa.