Søker frivillige til bygdekino

Bygdekino_publikum

Frivilligsentralen i Herøy har overtatt driften av bygdekinoen. Nå søker de frivillige som kan hjelpe til når det blir mulig å arrangere kino igjen.

Bygdekino har vært et populært tilbud for herøyfjerdingene over mange. Under kinoforestillingene har det tidligere vær en elevbedrift i 9. klasse som har stått for kiosksalget og hatt ansvaret for å sette ut stoler og rydde etter forestillingen. I tillegg til inntekter av kiosksalget har de fått en prosentandel av billettsalget som har gitt penger i kassen til skoletur i 10. klasse. Nå har imidlertid 9. klasse sagt fra seg denne oppgaven og Herøy frivilligsentral har sagt seg villig til å overta oppgaven.

Som følge av restrisjoner i forbindelse med koronapandemien har det i lengre tid ikke vært mulig å arrangere bygdekino i Herøy skoles aula. Leder Jelena Budesa håper imidlertid at frivillige nå kan melde seg slik at det bli mulig å arrangere bygdekino så snart det blir lettet i restriksjonene.

Jelena kan kontaktes på tlf. 960 44 774 eller e-post jelena.budesa@heroy-no.kommune.no.

Om Bygdekinoen
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen, fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. I likhet med landets øvrige kinoer viser Bygdekinoen digitale filmer. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er enkel og grei måte å få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.

Beste bygdekiono 2014-15
Bygdekionoen i Herøy og Dønna ble i felleskap kåret til Årets bygdekino i 2014-2015. Fra venstre: Lars Olav Mogård-Larsen, kinomaskinist Kurt Molvik og Linda Aasvik fra Dønna.

Annonser