- Det er barn i barneskolealder som har behov for fritidskontakt. Du bør være over 18 år, og det er en fordel om du har sertifikat.

- Oppdraget kan dreie seg om å følge barn på fritidsaktiviteter, hjelpe til i sosiale settinger, og rettlede barnet i forhold til venner.

- Dersom du er interessert i noen timer i uka kan du kontakte Barneverntjenesten på tlf. 750 74 044 og si hva det gjelder, så settes du over til riktig person, opplyser Barneverntjenesten til Herøyfjerdingen.

Betaling etter gjeldene satser.