Søker flyktningkonsulent/veileder rus

NAV_03
NAV Herøy har ledig 100 % prosjektstilling for snarlig tiltredelse. Stillingen lyses ut med snarlig tiltredelse i et engasjement på et år med mulig forlengelse til to år. Søknadsfristen er 22. februar.
Ledig 100 % Prosjektstilling - Flyktningkonsulent/veileder rus.   Nav - Herøy har ledig 100 % prosjektstilling for snarlig tiltredelse. Stillingen lyses ut med snarlig tiltredelse i et engasjement på et år med mulig forlengelse til to år.   Nav - Herøy startet høsten 2009 med bosetting av flyktninger. Det er nå blitt bosatt 6 stykker, men målet for kommunen er 20 i løpet av 2010. Integreringsprosessen krever god og jevnlig oppfølging, slik at målene blir nådd i henhold til bosetting.     Videre har Nav - Herøy mottatt prosjektmidler for oppfølging og styrking innenfor rusmiddelfeltet.   Stillingen er underlagt Nav – Herøy som ble etablert høsten 2009 og består av 4.5 årsverk.   Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging/veiledning/kartlegging av brukerne
 • Forebyggende arbeid i kommunen innenfor rus
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Henvisning til institusjon, poliklinikk og tverrfaglig spesialistbehandling
Kommunen søker:
 • 3 – årig sosial-/helsefaglig utdanning
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger og rus er en fordel
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vektlegges
 • Samarbeidsvillig, fleksibel og serviceinnstilt 
Vi tilbyr: 
 • Spennende, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Hjelp til å skaffe bolig
  Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til Nav – leder Anne Christine Hjelt på telefon 21 05 41 40 eller kommunalleder 1 Siv Nilsen på telefon 75 06 80 27.   Søknadsfristen er 22. februar.   Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy, eller på e-post: post@heroy-no.kommune.no    
NAV_03

Annonser