Søker ferievikarer

heroey_kommunevaapen_04
Herøy kommune søker etter ferievikarer i omsorgssektoren for perioden 21. juni – 15. august ved institusjon og hjemmetjenesten. Dette gjelder en rekke stillinger og søknadsfristen er 9. april.
PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER FERIEVIKARER 2010   Vi har behov for ferievikarer i perioden 21. juni – 15. august ved institusjon og hjemmetjenesten.   Vi har behov for:
  • Kokk m  / u fagbrev
  • Hjemmehjelp
  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Hjelpepleier/ omsorgsarbeider
  • Assistenter
  • Sykepleier / medisinstudenter.
  Pleie og omsorgstjenesten ønsker å få en skriftlig henvendelse fra personer som er interessert i å arbeide som vikarer, også utenom ferietiden. Det er behov for vikarer både i institusjon og hjemmetjenesten. Det bes i søknaden oppgis hvor du fortrinnsvis ønsker arbeid, og i hvilket tidsrom du kan arbeide. Sertifikat er nødvendig i en del av stillingene. Lønn og vilkår i tråd med gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.   Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse Enhetsleder institusjon Wenche S. Jørgensen 75 06 80 47 Enhetsleder hjemmetjenesten Gunn Dahl 75 06 80 40   Søknad med CV, kopier av attester og vitnemål sendes: Herøy kommune, servicekontoret 8850 Herøy eller post@heroy-no.kommune.no     SØKNADSFRIST 9. april  2010 
heroey_kommunevaapen_04

Annonser