Det dreier seg om avlastning ca. en helg i måneden.

Lønn etter gjeldende KS-satser.

Alle interesserte bes om å ta kontakt med Barneverntjenesten Ytre Helgeland på tlf. 75074044.

Besøkshjem
Besøkshjem eller avlastningshjem er noe annet enn et fosterhjem. Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Slektninger kan også være besøkshjem.
(Kilde: www.bufdir.no )