Søk i folketellingene

1_registreringssentralen
For nøyaktig et hundre år siden bodde det hele 53 personer på Gåsvær i Herøy. Og på Herøy prestegård finner vi hele 19 navngitte personer. Blant disse er både budeier, kokkepiger og assisterende pige. Fra i dag kan du selv søke i databasen til Registreringssentralen for historiske data.
I dag har Riksarkivet og Registreringssentral for historiske data (RHD) frigitt personopplysninger på individnivå fra folketellingen 1910 tilgjengelig for alle for søk på internett.

Ikke tidligere frigitt Det betyr at du lett kan finne mange interessante personopplysninger som tidligere ikke har vært tilgjengelig på internett.

Ved å trykke HER kommer du til ”søking i folketellingene for årene 1865, 1876, 1900 og 1910”.  

Søk på bosteder eller navn Her kan du skrive bosted (for eksempel gaasvær) og trykke ”søk” og navn, yrke, fødselsår og en rekke andre opplysninger kommer opp.

Det er mulig å bla seg gjennom alle bosteder i Herøy. Eller du kan søke på et navn.
For eksempel kan man se hvem som bodde sammen med bager og kjøbmand Robert Grønbek ( født 12.02.1884 ).
Statistikkloven 
Statistikkloven hjemler at grunnlagsmateriale som samles inn av statlige etater for statistiske formål skal være klausulert i 100 år – hensikten er å beskytte anonymiteten til dem som sender inn grunnlagsdata.

Forskere kan få bruke data tidligere, men bare til å lage statistikk og mot taushetsløfte.
1_registreringssentralen
Personopplysninger på individnivå fra folketellinga 1910 er fra i dag tilgjengelig for alle for søk på internett.

Annonser