La ikke mangel på utstyr stoppe deg og dine fra å delta i vinteraktiviteter. Vi har blant annet skiutstyr, skøyter, sykler, lavvo, telt, bålpanne mm.

For mer informasjon om utstyr og utlån kontakt Herøy ASVO på Flostad eller ring tlf: 75059980.


Winter holiday season approaches and Utstyrsbanken (equipment central) has a fair amount of leisure equipment that can be loaned out to families with children .

Do not let lack of equipment stop you and your family from participating in winter activities. For example we have ski equipment, skates, bicycles, lavvo (Sami tent), tent, campfire pan with more…

For more information on equipment and lending, contact Herøy ASVO on Flostad or call telephone: 75059980.