Snakket varmt for flyplass-utvidelsen

9_flyplass_stig_goeran
Næringssjef i Alstahaug kommune Stig Gøran Olsen fortalte i gårsdagens møte i Herøy næringsforening om hvor viktig det er at kommunene og befolkningen engasjerer seg i kampen for å få forlenget rullebanen på Stokka flyplass i Sandnessjøen.
- Dette er en viktig sak, også for Herøy og næringslivet her. Utvidelsen er planlagt ferdig i 2011 og det mangler bare vel seks millioner kroner – tilsvarende tre boliger.

Og vi har behov for utvidelsen NÅ. Det er ikke tid til å vente, sa Stig Gøran Olsen og slo beina unna argumentene for en framtidig storflyplass.

Flere små bedre enn en stor - Det er mye bedre å gjøre småflyplassene bedre. Det vil gi Helgeland flere avganger og rimeligere drift. For å nevne noe.

En storflyplass vil gi oss om lag en avgang per dag, mot dagens 10 daglige avganger på Stokka.

Og de som tror at man kan reise direkte til syden fra Sandnessjøen må tro om igjen, sa Olsen blant annet.

Presenterte regionen Han viste en presentasjon av oljebyen Sandnessjøen som du kan se ved å trykke HER.

- Vi er heldige som har fire småflyplasser på Helgeland, noe som samlet gir oss 60 daglige avganger, sa Stig Gøran Olsen.

Flyplassen i Sandnessjøen vil før årsskiftet ha rundet 65.000 reisende, og det er et svært høyt tall.

Unormal høy vekst - Flyplassen har hatt en unormal høy vekst i forhold til resten av landet. Også Brønnøy har hatt kraftig vekst.

Hvis vi for forlenget flyplassen til 1199 meter betyr det at flyplassen kan ta ned maskiner for 50 – 70 passasjerer.

Prosjektet har en total kostandsramme på 11, 7 millioner kroner, hvor fase 1 på fem millioner kroner allerede er betalt, sa Olsen.

Ligger i departementet Saka ligger nå i Samferdselsdepartementet og Olsen mente at det nå er viktig at alle parter trykker på for å få gjennomslag i saken.

Ordfører Arnt Frode Jensen lovet å gjøre det han kan i møter med de som sitter på saken.
9_flyplass_stig_goeran
- Det er viktig med engasjement i denne saka, sa Stig Gøran Olsen blant annet.
9_flyplass_stripa
Det er bare snakk om et par hundre meter med asfalt (nærmest) for flyplassen er 1199 meter.

Annonser