Valberg er svært forsiktig med hva han forteller, for bedriften er helt i startgropa. Herøy Sjømat skal drive med markedsføring, salg og distribusjon av sjømat og skal være best på kvalitet i det markedet selskapet leverer varer i, sier han. Et halvt års tid framover vil det meste dreie seg om markedsføring overfor potensielle kunder. Dette arbeider baserer seg på en markedsstrategi som vil bli svært viktig for bedriftens videre utvikling.

Så langt har Erlend Valberg inngått et samarbeid med en leverandør som han betrakter som best på hvitfisk her på Helgeland. - Deres høye kompetanse på dette produktet bidrar til Herøy Sjømats målsetting om å være best på kvalitet. Etter hvert vil jeg søke andre samarbeidspartnere på andre kvalitetsprodukter som har markedspotensiale, forteller Erlend Valberg til HERØYFJERDINGEN.

En særdeles viktig årsak til at Valberg kom til Fjord Seafood var ønsket om å få bo i Herøy med nær tilgang til havet. Og det har familien fått til gangs i Dammen på Tenna. Her står den nybygde eneboligen bare 50 – 60 meter fra sjøkanten og fra både kjøkken og stue kan man skue langt ut mot det åpne havet. Og når vi besøker Valberg blåser det friskt med sterk kuling i kastene. Herfra driver han Herøy Sjømat. Valberg har også utarbeidet en folder som viser hvilke produkter hans bedrift kan levere. Her framgår det blant annet at han skal levere alle de tradisjonelle fiskeslagene som det drives fangst på langs Helgelandskysten.

- Alt dette er et enkelt og redelig forsøk på å skape sin egen arbeidsplass. Drømmen er selvfølgelig at det skal kunne utvikle seg videre til noe mer enn bare det, avslutter Erlend Valberg.