Slik blir det nye kommunestyret i Herøy

Rådhuset i Herøy

Nå er det klart hvem som skal sitte i kommunestyret i Herøy kommune de neste fire årene. 

I Herøy var det oppmøteprosent på 65 prosent ved årets valg og dermed ligger vi akkurat på landsgjennomsnittet. Dette er en klar bedring fra forrige kommunestyrevalg da den bare var på 52 prosent. 

Arbeiderpartiet har mistet sitt rene flertall og har fått 44,7 prosent av stemmene mens Senterpartiet og Herøy Bygdeliste har fått omtrent like mange stemmer med henholdsvis 20,9 og 19,8 prosent av stemmene. Høyre fikk 14,7 prosent. Dette innebærer at det må inngås samarbeid mellom flere av partiene for å avgjøre hvem som blir ordfører og varaordfører de neste fire årene.

Representantfordeling

Parti Antall Endring fra 2015
Arbeiderpartiet 8 -4
Senterpartiet 4 +2
Herøy Bygdeliste 4 Ny
Høyre 3 Ny
Sun 19  

Etter at alle personstemmer ble registrert førte dette til en god del endringer på listene. For Herøy Bygdeliste førte dette blant annet til at Einar Martin Nordnes kom øverst på lista foran listetopp Hugo Sandoval.

Her kan dere se sammensetningen av kommunestyret i Herøy:

Arbeiderpartiet

Faste medlemmer (8)
Elbjørg Larsen
Jan Tore Theimann
Arnt Erling Paulsen
Sissel Eide Knutsen
Laila Furu Vold
Beate Mari Pettersen
Mai-Lis Larsen
Tanja Irene Hanssen
 
Varamedlemmer
Oddbjørn Alstad Lorvik
Brit Anne Karlsen
Espen Storholm
Roar Arve Aune
Steinar Furu
Alf-Rune Olsen
Mariann Rønneberg
Aiste Knutsen
Gunvald Pettersen
Svend Morten Reinertsen
Bjarne Nikolaisen

 

Herøy Bygdeliste

Faste medlemmer (4)
Einar Martin Nordnes
Hugo Sandoval
Jostein Arntsen
Inge Nils Sandvær
 
Varamedlemmer
Petter Johan Mathias Flæsen
Rigmor Irene Grønbech Flæsen
Leilani Brænden Palugod
Silje Frantzen Hegre
Gunnar Vold
Kristian Olsen
Gunnar Andreas Eliassen

 

Senterpartiet

Faste medlemmer (4)
Jim Georg Dahl
Bente Helen Karlsen
Morten Hanssen
Kirsti Jakobsen Karlsen
 
Varamedlemmer
Torgeir Lenning
Alexander Moe
Øyvind Eindride Kvale
Anne Margrethe Haraldsen
Tor Karstein Angel
John Arne Blix Svendsen
Sigve Edvardsen

 

Høyre

Faste medlemmer (3)
Yngve Magnussen
Vegar Dalen
Elisabeth Nergaard Blix
 
Varamedlemmer
Oddrun Skogsholmen Dahlheim
Eivind Moe
Marius Stonys
Silje Mari Morskogen
Thomas Silvik Lorentzen
Gunver Birgitte Nielsen

 

Annonser