Slet med å komme opp

ferjekroell1
De tre russiske semitrailerne på vei fra Herøy lastet med laks slet voldsomt med å komme seg opp fra ferja Alsten 2. mai på Søvik. Innpå 45 minutter tok det før alle var på land og da var det med sleping og gnistregn, i følge øyenvitner.
De tre russiske semitrailerne var fullastet med laks fra Marine Harvest da de på ettermiddagen fredag 2. mai tok ferja fra Herøy til Søvik.

Samtidig var det kraftig fjære sjø, med den følge at ferja ble liggende svært dypt i forhold til land.

Følgelig ble den kraftige vinkelen mellom ferja og ferjebrua et utfordring for de tungt lastede trailerne.

Slo gnister Herøyfjerdingen Arne Gunnar Brænden var blant de reisende og hadde med seg kamera som han benyttet. Han forteller:

- Den første russiske traileren tok rennafart mens ferja ennå var på det tyngste. Den tok kraftig nedi ferja, men med gnistregn og kraftige skrapelyder kom den seg opp.

- Men mye vann rant ut fra vogna og det ble både veldig glatt og for bratt for nummer to. Denne måtte trekkes opp ferjebrua av nummer èn.

Da turen kom til den siste benyttet denne sjåføren seg av samme taktikk som den første, nemlig å bruke stor fart.

Traileren tok kraftig nedi ferja, men kom seg til slutt opp.

De 45 minuttene dette sto på måtte fem - seks personbiler ombord i ferja vente på å få kjøre på land, forteller Arne Gunnar Brænden til Herøyfjerdingen.

Har skjedd før Fører ombord på bilferja Alsten, Osvald Karlsen, var ikke på jobb 2. mai og kjenner ikke hendelsesforløpet.

På generelt grunnlag sier han at dette har skjedd flere ganger tidligere når det har vært ekstrem fjære.

- Noen semitrailere kan ikke løfte opp vogna og blir dermed veldig lave. Dette er problemet og det har skjedd mange ganger i mine år i denne jobben.

Ikke med større ferje - Men det er klart at en større ferje ikke vil ligge så dypt og følgelig ikke få den vinkelen mellom ferje og ferjebru, sier Osvald Karlsen.

Herøy kommune jobber hardt for å få en større ferje på sambandet Herøy - Søvik.

Bilder: Arne Gunnar Brænden.
ferjekroell1
De tre russiske semitrailerne slet med å komme opp av ferja på Søvik etter å ha hentet laks i Herøy.
ferjekroell2
Her ser vi at traileren er nedi ferja bakerst.
ferjekroell3
Trailer nummer to måtte trekkes opp av trailer nummer èn.
ferjekroell6
Her er tauinga igang.
ferjekroell5
Da trailerne skulle på land kom det motsatte problemet, ved at vinkelen ble for stor den andre veien.

Annonser