Slår sammen to råd

1_formannskapet_02
Til formannskapets møte 21. desember foreslår rådmannen å slå sammen eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det nye rådet skal få navnet "Råd for eldre og funksjonshemmede". En sak om stilmuleringstiltak i ytterkretsene er også på lista.
Det står seks saker på lista til formannskapets møte 21. desember klokken 9 i formannskapssalen i rådhuset:

Sak 119: Søknad om tilskudd for 2011

Sak 120: Søknad om støtte - Sandnessjøen Røde Kors Hjelpekorps

Sak 121: Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - sammenslåing av rådene.

Sak 122: Reglement for godtgjørelse av kommunalt folkevalgte - oppdatering.

Sak 123: Stimuleringstiltak i ytterkretsene,

Sak 124: Herøy kommunes 150års-jubileum - bestillingsverk.

Vi kommer tilbake til omtale av flere av sakene senere i uka.

Klikk HER for å lese hele saksdokumentet.
1_formannskapet_02
21. desember har Herøy formannskap møte.

Annonser