Slår sammen brønnbåtselskapene

1_sammenslaaing
Eierne av brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport på Kolvereid med blant andre Børge Lorentzen på Dønna og brønnbåtrederne Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen fra Herøy er i dag blitt enige om en sammenslåing av sine virksomheter.
Sammenslåingen skjer ved at Norsk Fisketransport Holding AS kjøper de to eiernes aksjeposter i rederiselskapene Færøy AS, Novatrans AS, Nordtrans AS og Vågtrans AS mot et kontantvederlag og aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS.
 
Eierskapet i Norsk Fisketransport Holding AS vil etter sammenslutningen se slik ut:
SS-Invest AS  36,10%   (Børge Lorentzsen og Harry Bøe)
Namsos Trafikkselskap ASA    25,25%
Elijon Invest    13,90%   (Jonny Hanssen)
LØV Invest AS   13,90%   (Arnt Erling Paulsen)
Jaras Eiendom AS  10,83%   (Jarle Rasmussen)
 
Vil sysselsette 100 personer
Det sammensluttede selskapet vil få en omsetning på vel 200 mill. kroner og sysselsette rundt 100 personer.
 
Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen vil gjennom sine investeringsselskaper bli betydelig eiere i Norsk Fisketransport Holding AS.
 
Forhandlet siden i fjor sommer
Eierne bak de to grupperingene har siden i fjor sommer forhandlet om et nærmere samarbeid mellom partene.
 
Begge rederiene har operert både i Trøndelag og Nordland, og har over lengre tid samarbeidet om ulike oppdrag. Det var således helt naturlig å se på om dette samarbeidet kunne styrkes.
 
Etter sammenslutningen har rederikonsernet en fast kundegruppe som strekker seg fra Sør-Trøndelag i sør til Vesterålen i nord.
 
Fem brønnbåter + to bestilte
Gruppen disponerer i dag fem brønnbåter. I tillegg er det kontrahert to nye brønnbåter til en verdi av 260 mill. kroner for levering henholdsvis april og oktober i 2011.
 
Inntil disse er levert har konsernet leid inn nødvendig tonnasje for å utføre alle kontraktsoppdrag.
 
Det sammensluttede brønnbåtrederiet har faste kontrakter med de frittstående oppdrettsselskapene i Nord-Trøndelag(YNO-gruppen), Nova Sea AS på Lovund, Salten Aqua Group AS og Mainstream AS.
 
Tre hovedbaser
I tillegg har selskapene kontrakter med en rekke smoltleverandører og mindre matfiskoppdrettere i samme område. Det vil hvert år bli fraktet 130.000 tonn slaktefisk, 40 mill. smolt og utføre oppdrag med splitting, flytting og avlusning av fisk.
 
Selskapet vil ha tre hovedbaser for sin virksomhet,  i Namdalen og  på Herøy og Dønna. Nøkkelpersonell, lager, kaier og nødvendig utstyr til drift vil bli lokalisert til disse stedene.
 
Etter sammenslåingen vil det gjennom en prosess blir avklart endelig organisasjonsform og ledelse i det nye konsernet. Fra starten skal nøkkelpersoner jobbe med de samme hovedarbeidsoppgaver som tidligere.
 
Alle rederiselskapene som inngår i sammenslåingen har et velkvalifisert og engasjert mannskap som i framtida vil bidra i utviklingen av brønnbåtdriften.
 
Vil bli verdens beste
Det sammensluttende brønnbåtrederiet har en klar målsetting om kvalitetsmessig å bli verdens beste transportør av levende fisk og andre tjenester til sine kunder.
 
I et nært samarbeid med sine kunder vil selskapet initiere og delta i utviklingsprosjekter for å heve sikkerhet, fiskehelse og kvalitet under transport.
 
De nye brønnbåtene som er under bygging vil representere en klar standardhevning når det gjelder rengjøring, avlusning med oppsamling av lus, gjennomstrømning og muligheter for å gå med fisk i lukket transport.
 
 
1_sammenslaaing
Arnt Erling Paulsen (fra venstre) og Jonny Hansen fra Herøy slår sammen sine virksomheter med Norsk Fisketransport og blant andre Børge Lorentszen.
1_norsk_fisketransport_01
Denne brønnbåten bestilte Norsk Fisketransport i april.
nova_trans_01
I desember bestilte selskapet Nova Trans denne brønnbåten. Begge båten leveres neste år og vil inngå i det nye selskapet.

Annonser