Skyssordning til gudstjenester

Kirkeskyss

Nå har du som ikke kommer deg selv til kirken mulighet til å få skyss, slik at du kan delta på gudstjenester i Herøy. Førstkommende søndag, 20. januar 2019 kl. 18.00, er første mulighet. 

Menighetsrådet i Herøy har nå innført en skyssordning til de som ikke har bil, eller har andre muligheter for skyss, slik at ALLE kommer seg til gudstjenestene.

Du ordner enkelt skyss ved å ringe tlf nr: 902 88639.

Ved å ringe dette nummeret, blir du automatisk viderekoblet til den som har ansvaret for ordningen den aktuelle dagen, og dere kan avtale tid og sted.

Foto av kirken er tatt av Valborg Aalstad

Annonser