Herøy skole har i år 208 elever og i dag ble alle som vanlig samlet utenfor Herøyhallen. Planen var at alle skulle samles i aulaen og ha ei fellesstund før de gikk til sin respektive klasse, men slik ble det ikke i år. Et uventet strømbrudd førte til at samlinga ble avlyst og at ungene måtte gå tidligere sammen med sine lærere til sin klasse.

Herøyfjerdingen var en tur i første klasse og der var det tydelig å se at både unger og foreldre var spente på skolestarten. I år var det 21 elever som hadde sin første skoledag og alt tydet på at de fikk en god velkomst på sin skolegang.