Foresatte som følger førsteklassingene er hjertelig velkommen til å bli med til klasserommet etter oppstarten. I år er det 23 elever som skal begynne i første klasse og totalt 207 elever ved skolestart.

- Vi møtes ved hallen. De som kjører elever på ungdomstrinnet til skolen bruker parkeringsplassen på baksiden av ungdomsskolen, skriver rektor Lars Olav Mogård-Larsen, og ønsker samtidig alle elever og ansatte velkommen til skolestart.