Sommerferien er snart over og skolestart nærmer seg nå med raske skritt. I år starter skoleåret den 22. august for elevene. 

Foresatte som følger førsteklassingene er hjertelig velkommen til å bli med til klasserommet etter oppstarten. I år er det 23 elever som skal begynne i første klasse og totalt 213 elever ved skolestart.

Under byggeprosessen med det nye svømmebassenget vil hovedinngangen til ungdomstrinnet være på baksiden av bygget. Henting og bringing av elever til ungdomstrinnet vil også foregå på samme sted.