I år er det totalt 179 elever ved Herøy skole, fordelt med 130 på barnetrinnet og 49 på ungdomstrinnet. Etter en klassevis innmarsj til musikk satte alle elevene seg ned på gulvet i aulaen sammen med sine lærere. Rektor Lars Olav Mogård-Larsen åpnet det nye skoleåret og kunne blant annet fortelle at det i år er elever fra 10 forskjellige land på skolen. Landene som er representert er Litauen, Estland, Latvia, Somalia, Thailand, Island, Serbia, Filippinene, Polen og selvsagt Norge.

Ved skolestart i år var også politiet tilstede og pratet med ungene om trafikksikkerhet. Før skolen startet gjennomførte de også en kontroll utenfor skolen, som et ledd i å få en mest mulig trygg skolevei for ungene.

Fungerende lensmann Tanja Lorvik sammen nytilsatte politibetjent Aleksander Lie pratet med ungene om viktigheten av hjelmbruk, beltebruk og andre trafikksikkerhetstiltak. Aleksander kommer fra Sandnessjøen og er ansatt ved Herøy og Dønna lensmannskontor.

MOT-skole
Herøy skole er en MOT-skole og skolens MOT-ambasadører benyttet derfor anledningen til å presentere seg.

MOTs kjerneverdier og grunnprinsipper er:

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei

Etter at elevene og lærerne hadde sunget MOT-sangen gikk klassene hver til sitt for å starte det nye skoleåret. Herøyfjerdingen ønsker alle sammen lykke til med det nye skoleåret.