Skoleskyssen på plass onsdag

roy
Rådmann Roy Skogsholm har fått beskjed fra fylkeskommunen om at skoletransporten i Herøy skal ordnes opp i til onsdag morgen. Foreldrene i Øksningan holder ungene heime fra sentralskolen på grunn av elendig busstransport.
- Problemet er at NordlandsBuss som transportør ikke leverer etter avtalen. Vår avtale med Nordland Fylkeskommune er at en buss skal ta seg av transporten for elevene fra Seløy og Øksingan helt fram til sentralskolen.

To undertransportører  Så skal to undertransportører ta seg av to ulike elevtransporter fra Engan og helt fram til skolen. Her skal minibussen til Herøy kommune ta seg av den ene transporten og en mindre buss (handicap-tilpasset for rullestol) skal ta seg av den andre skyssen.

Så skal altså bussen fra Tenna, som kommer tidlig, kjøre til Nord-Herøy og hente alle ungene derfra og kjøre disse helt til skolen.

Dette er vi lovet skal være på plass onsdag morgen, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.

Dette er en transportløsning Herøy kommune har kommet til enighet med Nordland Fylkeskommune om.

Men det er NordlandsBuss som opererer som transportør i Herøy. Og selskapet har latt bussen fra Seløy og Øksningan også kjøre til Engan for å ta med seg elevene derfra.

Overfylt buss Det har ført til overfylt buss, i tillegg til at bussjåføren har vært nødt til å kjøre farlig fort for å rekke dette tidsmessig.

- Da vi sist fredag fikk høre at skyssen ikke var i henhold til avtalen, tok jeg dette opp med fylkeskommunen. Det NordlandsBuss da gjorde var å ta den fysisk funksjonshemmede elevene ut av rullestolen og inn på minibussen uten rullestolen.

Dermed har de fortsatt ikke oppfylt kravet om to undertransportører fra Engan. Samtidig har de satt av elevene fra Engan for å vente på bussen fra Seløy og Øksningan, blant annet en 6-åring.

Ikke etter avtalen  Dette er heller ikke slik det skal være, og jeg tok dette igjen opp med fylkeskommunen tirsdag morgen. Nå er jeg blitt lovet at alt skal være etter avtalen fra onsdag morgen, sier rådmann Roy Skogsholm.

Foreldrene til ungene fra Øksningan har denne uka holdt elevene heime fra skolen. Skolen i Øksningan ble lagt ned i vår.

Talskvinne for disse foreldrene, Lisbeth Larsen, sier idag til Helgeland Blad at mange elever må stå på bussen en hel time.

Bare en buss – Det er bare en buss som frakter alle elevene fra Staulen, Seløy, Øksningan og Engan til sentralskolen. Denne bussen blir så full at mange elever er nødt til å stå på bussturen som tar opptil en time på 11 kilometer, sier  Lisbeth Larsen til avisen.

Hun synes det er uholdbart at ungene har så lang skoleskyss.

– Reglene fra fylket sier klart fra at barneskoleelever ikke skal ha lengre enn tre kvarter reisetid med buss.

Dette overskrides på Herøy, derfor har vi sendt en klage til avdelingen for samferdsel i fylkeskommunen. Dette er de nødt til å gjøre noe med, sier hun videre til avisen.

Må overskride fartsgrensen Ifølge Larsen er også skoleruten lagt opp på en slik måte at bussen er nødt til å kjøre over fartsgrensene for å nå ruten på Herøy.

– Vi foreldre har selv ligget bak bussen når den har kjørt i 100 kilometer i timen. Det går rett og slett ikke an. Sjåførene kjører på våre små med livet som innsats bare for å nå ruta. Det kan vi ikke gå med på.

Støtte fra mange foreldre
– Derfor har vi i Øksningan valgt å holde ungene våre hjemme fra skolen, men også foreldre fra flere steder på Herøy støtter vår sak og holder ungene hjemme. Det kommer vi til å fortsette med helt til det kommer en løsning i saken, sier Larsen.
roy
- Jeg ble i dag tidlig lovet at skoleskyssen skal fungere etter avtalen fra onsdag morgen, sier rådmann Roy Skogsholm.

Annonser