Formannskapet vedtok enstemmig at det etableres en midlertidig transportordning av grunnskoleelevene i Brasøy der en av foreldrene ivaretar transporten. Transporten godtgjøres etter de satser/billettpriser som Herøy kommune må betale til fylket. Ordningen opprettholdes inntil Nordland fylke har behandlet ankesak vedrørende skoleskyss og det er etablert en bestillingstransportløsning i Brasøy/Husvær.

Endret skoletransport
Skoletransporten er endret fra Brasøy ved skolestart i år. Elevene reiser nå med ferge fra Brasøy kl. 07.45 og er på Flostad kl. 08.15. Derfra blir de fraktet med buss til skolen.

Det er tre skoleelever i alderen 11-15 år fra Brasøy, der to av elevene bor 1,55 km fra fergeleiet mens den siste bor 0,94 km fra fergeleiet. Hvis fylkeskommunen godkjenner biltransport blir Herøy kommune fakturert for bussbillett. Dette utgjør ca. kr. 20 000 pr. år. En totalløsning med bestillingstransport vil koste ca. kr. 37 000 pr. år.

Omleggingen av skoletransporten har vært omstridt og foreldre hevder at dette vil føre til en merbelastning i forhold til tidligere. Det mangler også rundt 400 meter veibelysning ned mot fergeleiet.

Under behandlingen var alle samstemte om at elvene i Brasøy skulle få skoleskyss selv om reglene ikke tilsier at dette er en selvfølge.