Hvert år er 9. klasser i hele landet ute i jobb i en uke kalt arbeidsuka. Denne uka gir erfaringer i arbeidslivet og kan hjelpe ungdommen til å bli mer sikker på valgene de må ta. De får velge hvor de helst har lyst å arbeide og får oppmuntring av lærerne til å velge noe som samsvarer med deres interesser. Målet er at ungdommen skal gjøre et best mulig valg for dem selv på videregående. De jobber 4 dager, altså mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. På fredagen bruker de halve skoledagen til å skrive rapport om hva de har gjort ute i arbeid.

Prøver seg som gymlærere og i barnehagen
Ludvik og Patrick jobber på skolen som gymlærere. De synes det er artig med fysisk aktivitet og liker gym. Begge tenker på å gå idrett på videregående.

- Jeg synes det er bra at vi har arbeidsuke slik at man kan prøve seg i arbeid og finne ut om man liker det, sier Ludvik.

Det er det ikke bare de som synes, Ingrid som jobber i Herøy barnehage synes det er interessant og artig å prøve noe innenfor omsorg, men tror at det ikke er noe hun kommer til å fortsette med. Hun liker at hun får et annet innblikk i hvordan arbeidslivet er.

Det er tre personer som jobber i Herøy barnehage, Ingrid, Ida og Erlend. Alle jobber på forskjellige avdelinger. Ida liker å være sammen med ungene og tenker på å fortsette innenfor omsorg og Erlend har vært der før og visste at han ville trives der. Han mener at for å jobbe der må man være positiv og et godt forbilde.

Alle elevene i 9. klasse på Herøy har valgt veldig varierte ting og de har tatt en jobb som passer deres interesser.

Tekst og bilder: Dilana Holstad