Skolebarn synger for politikerne

komstyret_1_sang
Klokken 9 i dag ønsket ordfører Arnt Frode Jenssen velkommen til årets siste kommunestyremøte i biblioteket. Deretter ga han ordet til barn fra Herøy sentralskole som sang tre julesanger for politikerne.
Dette satte politikerne  den rette stemningen før alvoret tok til.

Ungene ble ledet av sin lærer Henny Sandvær Jørgensen, og de avsluttet sekvensen med å synge "Jeg så mamma kysse nissen", både på norsk og engelsk.

Og vi fikk et par lystige dansetrinn fra ungene i tillegg, til politikernes store glede.

Og selvsagt fikk ungene stor takk og applaus fra kommunestyrets representanter.

Etter dette gikk Istvan Heiszter på talerstolen for å orientere kort om eldrerådets arbeid.

- Arbeidsforholdene har blitt betydelig bedre etter at formannskapskontoret har overtatt sekretær-fuksjonen, sa Heiszter blant annet.

Ordfører Arnt Frode Jensen takket for informasjonen og uttalte stor tilfredshet med at eldrerådets forhold er blit så bra og at samarbeidet fungerer så fint med kommuneadministrasjonen.

Deretter gikk Einar Frismo (Sp) på talerstolen for å repetere et spørsmål fra tidligere i år om flytekaiet i Tennvalen som trenger omfattende reparasjon.

Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen svarte at dette arbeidet må tas i den varme årstiden.

Svaret til Frismo ble at arbeidet bleir gjort så snart slippen har anledningen. Til det svarte representaten Harald Thoresen (driver av slippen) at det kan bli ganske fort.
komstyret_1_sang
Elevene satte politikerne i den rette stemningen med flott sang.
komstyret2_sang
Politikerne lyttet andektig til de flinke ungenes sang.

Annonser