Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy sier Roy Skogsholm har sagt seg villig til en slik ordning for de to månedene dersom Vefsn kommune aksepterer det

- Og ordfører Jann Arne Løvdahl i Vefsn har ikke sagt seg uvillig i de samtaler vi har hatt. Det betyr at Vefsn og Herøy deler på Roy Skogsholm i januar og februar, sier Jensen.

Han legger til at Skogsholm uansett får det fulle og hele ansvaret som rådmann i Herøy fra 1. januar, selv om han jobber en uke i Herøy og en uke i Vefsn.

- Det blir opp til Roy Skogsholm å få dette til å fungere. Han vil være disponibel for oss hele tiden, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

I henhold til kommunestyrets vedtak skal han tiltre 1. februar, men formannskapet i Herøy ønsker den nye rådmannen på plass snarest mulig.

Roy Skogsholm er i dag ansatt hos Mosjøen og Omegn Næringsselskap AS.

I et brev til ordfører Jann Arne Løvdahl i Vefsn kommune ber nå Herøy formannskap om at Skogsholm kan starte i rådmannsjobben i Herøy allerede 1. januar.

"Dette innebærer at Skogsholm jobber 50 prosent for Herøy og det samme for Vefsn i tidsrommet januar - februar 2007. Skogsholm fordeler selv arbeidstiden mellom disse kommunene. Håper dette er et forslag som Vefsn kan slutte seg til", skriver ordfører Arnt Frode Jensen i brevet til sin kollega i Vefsn kommune.