Skogrydding langs kommunale veier

Arkivfoto fra 2011.

Herøy kommune blir i høst/vinter å starte med rydding av skog langs kommunale veier. Dette er for å ivareta trafikksikkerheten og drift av vei.

I den forbindelse minnes det om følgende:

I tilfeller der kommunen ikke eier alt areal innenfor byggegrenselinjen og det er nødvendig å foreta rydding, (spesielt viktig i kurver, og kryss), kan kommunen med hjemmel i Veglovas §31 og §43 m/forskrifter, varsle med pålegg om at trær og greiner må fjernes av grunneier.

Norge er i ferd med å gro igjen og Herøy kommune er intet unntak, Kommunen oppfordrer derfor huseiere med eiendommer som grenser til kommunal veg om å ta del i denne dugnaden.

Arkivfoto fra 2011 av et område som har blitt ryddet tidligere.

Annonser