Skjærgårdsgudstjeneste ved Stein Unneberg og Venera Holm

Ofring til Fiskarheimen

Kirkekaffe