Skal vurdere ny bru

heroeysundbrua
5. november kommer representanter fra Statens veivesen til Herøy og sammen med ordfører og rådmann i Herøy skal de blant annet se på mulighetene for opphøyde gangfelt ved sentralskolen, ny bru over Herøysundet og videre arbeid med gang- og sykkelvei.
Avdelingsdirektør i Statens veivesen Kjell Skjerve kommer i spissen for en sterk delegasjon fra veivesenet 5. november etter invitasjon fra ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Med på møtet i rådhuset og befaringene til de enkelte stedene som står på planen blir også Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen.
 
Fabrikksjef Kjell Stokbakken tiltrer når representantene fra veivesen og kommune skal på befaring til Herøy Marine Næringspark.
 
Her er program for besøket 5. november:
 
Klokka 09.00 på rådhuset: Gjennomgang av følgende saker:
 
• opphøyde gangfelt ved Herøy barne – og ungdomsskole
• videre arbeid med gang – og sykkelveier (trafikksikkerhetsplan)
• lysregulering av Tennsundbrua og bru til Øksningan
• ny bru over Herøysundet
• leskur
• standardheving på omlagt FV 166
• siktforhold på steder med dårlig sikt
• breddeutvidelse Hestøy – Nord-Herøy krysset
• asfaltering - evaluering
• fergematriell/fergebruer 20011 – 2013
 
Klokka 10.30: Befaring i henhold til belyste tema
 
Klokka 11.00: Befaring Herøy Marine Næringspark
 
Klokka 11.30: Møte med Marine Harvest
                Orientering + lunsj v/Kjell Stokbakken
 
Klokka 12.30: Representantene fra Statens vegvesen reiser videre til Dønna
heroeysundbrua
Ny bru over Herøysundet er blant temaene som står på planen 5. november.

Annonser