Skal lede "Prosjekt Økt Bosetting"

kommunevaapen11_01
Det blir Stig Nerås fra Trofors som skal lede det store prosjektet "Økt Bosetting" i Herøy. Han skal tiltre allerede 1. mars. Tilsettingen ble gjort i ansettelsesutvalget i dag onsdag.
Stillingen er en prosjektstilling med foreløpig varighet på et år, med mulig forelengelse til to år.
 
Det har vært gjennomført jobbintervju og Nerås skal ha en lønnn på 485.000 kroner i året.
 
Dersom ikke Nerås tar stillingen legges saken fram på nytt med basis i de søknader som er innkommet.
 
Bakgrunnen for prosjektstillingen er at Herøy kommune har igangsatt et prosjekt for økt bosetting. Prosjektet som er delvis finansiert av skjønnsmidler fra staten er planlagt å gå over to år .
 
Prosjektstillingen tilknyttes rådmannens stab.
 
Det var seks søkere til stillingen. (se relaterte nyheter under)
 
 
Sentrale oppgaver i stillingen:
- Kartlegging av flyttestrømmer og årsakssammenheng
- Ta initiativ til og iverksette vedtatte tiltak for å hindre fraflytting og å øke bosettingen
-  Ivareta saksbehandling for kommunestyrets styringsgruppe for økt bosetting
-  Sammen med næringslivet delta i rekrutteringsarbeid herunder tilrettelegging for flytting og anskaffelse av bolig
-  Ta initiativ til og følge opp infrastrukturtiltak som kan stimulere til økt bosetting i kommunen
-  Markedsføre kommunen i bosettingssammenheng
 
kommunevaapen11_01

Annonser